Sunday, February 22, 2009

TRỊNH KHẢI * KINH TẾ TRUNG CỘNGTình hình Kinh Tế và biến chuyển Chính Trị


TRỊNH KHẢI

Kính thưa Quý Vị,Tôi theo dõi tình hình Kinh Tế TC thì thấy rất nhiều biến chuyển thật mau chóng :

1.- Truớc đây chừng 02 tháng báo chi, các chuyên gia (intellects et élites) đều nói TC sẽ là đầu tầu thế Mỹ kéo kinh tế thế giới qua đại nạn này.

2.- Từ mấy hôm nay các báo : Le Monde, Les Echos, Le Figaro (xưa nay vẫn tung hô vạn tuế K. Tế TC), le Courrier International, Coface (sách) ……đều đang đưa các bài nhận định khá rõ ràng và khách quan hơn về TC. : Coface đã déclasser TC (Obama nói sẽ có thái độ với TC về đồng Yuan) và Nga (hơn chục lần phá gía đồng rouble, nay lại cho xuống 10%) – Cả mấy trăm ngàn Hãng xuởng TC đóng cửa lan tràn từ dọc biển nay vào kháp nơi nội địa - thất nghiệp bộc phát (explosion) ở các thành thị - dân lao động migong về quê lấy gì sống ? - các hải cảng đã xuống từ 30% đến 50% (có lúc tầu chuyên chở container xuống đến 90%) - xuất cảng xuống rất nặng - tiêu thụ trong nuớc đang xuống (dân không có pouvoir d’achat lại không giám tiêu xài vì lo sợ vì sức khỏe qua các tệ nạn xã hội) - các ngân hàng quốc tế ào ạt rút tiền ra khỏi ngân hàng TC – TS Luợng đang xuống nặng nề - Bạo Động xẩy ra khắp nơi ……. Nhận định chung của các báo và chuyên viên : thống kê, tuyên bố, giải thích, số luợng….. của TC đều không thể tin đuợc. Ví dụ : ở TC vào đầu năm 2008 heo gia tăng từ 40% đến 70%, gạo bột mì 45%, soja dầu ăn …..30% v. v. thống kê chính thức TC, lạm pháp (inflation) = 1,2%Họ dự trù sau Tết sẽ có biến cố lớn xẩy ra ở TC : sẽ có đàn áp, tù tội, tiệu diệt……- vừa qua TC đã kiểm duyệt discours d’investiture của Obama.


3.- Xưa kia Hiến Chuơng 77 (1977) ở Tiệp Khắc Cộng sản do Vaclav Havel, một trong những nguời chủ xuớng, đã làm thay đổi thể chế chính trị. Ngày nay Hiến Chuơng 08 (2008) ở TC (đuợc rất nhiều ủng hộ trong và ngoài nuớc kể cả Đảng viên trong chính quyến) cũng đang làm CS lo sợ vì sắp đến ngày tuởng niệm phong trào Dân Chủ ở Tiananmen (đã bị đàn áp vô vùng đẫm máu. Việc này rơi vào lúc TC càng ngày càng gặp bất mãn trầm trọng trong dân chúng.Cũng cần nhắc lại VN chúng ta cũng có Hiến Chuơng 2.000 (một trong các nguời chủ xuớng là Ô. Vũ Quốc Thúc) và nhóm 8406 công khai đề ra bản Tuyên Bố Lập Trường và Cương Lĩnh (một trong các nguời chủ xuớng là Ô. Hoàng Minh Chính, một số Linh Mục, trạng sư… vv…)4.- Bourse của các nuớc tư bản đang xuống rất mạnh : Pháp (CAC 40 hơn 6.000 nay duới 2.800) - Nhật ( Nikkei hơn 14.000 này còn 7.750) - Mỹ (D. Jones hơn 14.000 nay còn 8.077) - Đức và Anh đã tuyên bố đang có récession……

Với Đại nạn này kẻ giầu thì ốm đi, nguời nghèo sẽ khổ và có thể chết đói (theo FAO). Theo chuyên viên thế giới từ 20.000 đến 30.000 tỷ dollars về chứng khoán (valeurs boursières) của thế giới đã tiêu ra mây khói….. từ nay đầu tư (investissements directs) thế giới vào TC sẽ giãm đi rất nhiều. Thật là chí nguy cho tình trạng KT và xã hội TC.Kính tế các nuớc giầu mạnh đang gặp khó khăn nặng nề lại chưa tìm ra giải pháp hữu hiệu. Theo chuyên gia Nhật thì tình hình sẽ kéo dài 02 năm và sẽ còn khó khăn hơn nữa. Sự thật TC còn khó khăn thập bội vì dân số qua cao, tham những, cữa quyền……. lại còn nghèo lắm. TC và VN không chắc chịu nổi tình trạng này lâu dài.Tôi nghĩ rằng nếu khó khăn vừa tăng lại kéo dài thì CSTC sẽ đi đến tan rã, đi đến như Liên Sô phân tán thành nhiều quốc gia độc lập hoặc tự trị. CSVN theo đó cũng tan rã. Vừa qua tôi có anh bạn làm kỹ sư ở Pháp từ truớc 1975 vẫn thuờng về VN cho biết : Kinh tế suy sụp - tệ nạn xã hội cùng cực – công an muốn bắt ai lúc nào cũng đuợc chỉ nhìn xéo cũng có thể bị bắt…..tài sản lúc nào cũng có thể bi tịch thu, tham những hối lộ không thể tả nổi….. đi đóng thuế cũng phải ….nhờ đuờng giây…… dơ bẩn khắp nơi… kể cả không khí…..nuớc robinet không uống đuợc. Khi mưa lụt tất cả dơ dáy ..cả phân … lan tràn khắp nơi. Công nhân làm cho hãng ngoại quốc (loại ưu đãi) không đủ tiền để nuôi bản thân chính mình.


Theo tôi thật là :« Khai thác, khai thác, đại khai thác
(đối với dân Việt)Thất bại, thất bại, đại thất bại » (đối với dân và nuớc Việt).

VàKhai thác, thất bại về sauNgàn năm ai có khen đâu Đảng HồĐây có phải dấu hiệu sụp đổ của chế độ như chúng ta thuờng thấy khi đọc Lịch Sử VN, Trung Hoa và thế giới : cuối đời nhà Chu, nhà Nguyên và nhà Thanh (thời đô hộ) cũng như thế. CSVN là chế độ Đô Hộ khắc nghiệt và sắt máu của Đảng đối với dân Việt : giai cấp Đảng Viên giầu quyền thế khai thác toàn dân nghèo. Đúng là nguời khai thác nguời. Về mặt canh tân, giáo dục….. còn tệ hơn thời Pháp thuộc. Lão Tử có nói : « Cùng tất Biến, Biến tất thông »Qua vài hàng này Quý Vị thấy sao ? Trạng thái cực Dở này có thể là cái Hay sắp đến cho VN chăng ?.


No comments: