Sunday, February 22, 2009

TRỊNH KHẢI * QUY CHẾ TRUNG LẬP


Quy Chế Trung Lập Vĩnh Viễn Việt Nam
Chận đứng Hiểm họa bành truớng Trung Cộng-


-TRỊNH Khải

–Nguời Việt chúng ta đang rơi vào cái bẩy CSVN, chúng ta bàn và tán quá nhiều về cái « xác khô ». Vì vậy chúng ta đang bị chia trí trong việc trọng đại hiểm họa mất nuớc và nạn diệt vong vĩnh viễn dân Viê.t.Đã hơn 30 năm Đảng « đã dùng cái xác khô » làm bình phong để tự che chở các sai lầm tai hại mà nhân dân VN dã phải trả bằng xuơng máu, bằng nghèo nàn lạc hậu, bằng bỏ nuớc ra đi, gia đình tan nát. Hiện nay một số Đảng viên « thừa lệnh cái xác khô » để bán « không gì quý hơn Độc Lập Tự Do » cho TC hay sao ? Nguời Việt nói chung và kẽ viết bài này nói riêng thật khó hiểu nổi ! Sau đây vài câu hỏi đuợc đặt ra :

Ạ- Chiến tranh TC và CSVN có thể xẩy ra không ?

Hiện nay TC tùy thuộc nặng nề về Kinh Tế và đầu tư của Thế Giới. TC tìm gỉai pháp kinh tế cho 1.350 triệu dân trong lúc khủng hoảng kinh tế toàn cầu :1.- Theo chính phủ TC nếu hàng xuất khẩu xuống quá thấp thì suất số gia tăng Tổng Sản Luợng (TSL) (*) xuống duới mức (8%) sẽ tạo ra bạo động xã hội (émeutes sociales) trong nuớc.2.- TC đang cố gắng gia tăng tiêu thụ trong nuớc với biện pháp: đất vẫn là tài sản quốc gia, nhưng dân đuợc quyền chuyển nhuợng quyền khai thác.

a)- Biện pháp nầy không hữu hiệu vì dân quê đâu có tiền, chỉ có ít đất gần thành thị đang phát triển nhưng đang có khủng hoảng kinh tế thì mọi đầu tư xây cất đều ngưng trệ, nhà cửa đang xuống gía, chứng khoán mất gía nặng nề hơn 70% ở Shangai (đã nhiều nhà đầu tư tự tử).

b)- Đồng luơng quá thấp (trung bình luơng công nhân 50-80 euros/tháng), an sinh xã hội không có. Công nhân, dân quê (cả tỷ nguời) rất thiếu mãi lực (pouvoir d’achat ), nạn thất nghiê.p. Tiêu thụ đang xuống.(*) Tổng sản luợng (PIB = produit intérieur brut) = TSL.Theo kết quả sưu tầm báo chuyên nghiệp kinh tế (khác với tuyên truyền và thống kê TC) :TSL Nhật (1) = TSL Trung Cộng (2) + TSL Ấn Độ (3)(1) : Dân số Nhật = 125 triệu(2) : Dân số Trung Cộng = 1.350 triệu(3) : Dân số Ấn Độ = 1.000 triệuMức sản xuất của 01 nguời Nhật :==> 125 triệu Nhật = 1.350 triệu (Trung Hoa) + 1.000 triệu ( Ấn)==> 01 nguời Nhật = (1.350 + 1.000)/ 125…? tuơng đuơng = 19.000 nguời (Hoa và Ấn).c)- TC đang chuyển các hàng thiếu phẩm chất, nhất là đã bị các nuớc Âu Mỹ trả lại, qua Việt -.Miên – Lào, Phi Châu …. và các nuớc không có khả năng kiểm phẩm……..

3.- Nạn thất nghiệp gia tăng trầm tro.ng.

Theo tờ « Courrier International N° 940 » trích dịch tác gỉa Nanfang WANG (Canton - Quảng Đông) : Vì thống kê ngụy tạo, theo ước tính của cựu Bộ Truởng Lao động và Xã hội (TC) ông Tian Chiengping, TC sẽ có vào khoảng 50 triệu nguời thất nghiệp tại các thành phố và 200 triệu dân quê không có việc làm ; tổng cộng 250 triệu nguời thất nghiệp (kể cả 24 triệu nguời mới bắt đầu đi làm lần đầu) vào cuối năm 2008.

4.- TC chuyên ăn cắp bằng sáng chế (propriétés intellectuelles) – sản xuất hàng rất rẻõ và rất ít lời (marges bénéficiaires trop faibles ) nhờ khai thác công nhân, khi gặp khó khăn kinh tế thì sẽ sụp đổ. Rất nhiều chủ nhân bỏ chạy trốn.

5.- « Made in China » : vì gian lận thêm độc tố vào thưc phẩm để gia tăng tỷ lệ đạm, đồ chơi, đồ dùng, nguyên liệu …..(produits chimiques toxiques, métaux lourds, absence totale de normes de sécurité ). Sản phẩm TC đang bị thế giới chê. Tình hình kinh tế trở nên càng nghiêm tro.ng.


6.- TC sẽ đầu tư 560 tỷ Dollars (1.350 triệu dân) vào các dự án đã có và tuơng lai không thể so với Âu Châu (1.900 tỷ euros / 350 triệu dân) – Hoa Kỳ (1.800 tỷ Dollars / 245 triệu dân).

7.- Tham nhũng, hối lộ, cửa quyền, quan lại địa phuơng bóc lột dân……. với các lý do này ngân hàng TC đã cho vay rất nhiều… nhưng khó lấy lại vốn (créances douteuses).


B.- Chiến tranh TC/VNCS sẽ không thể xẩy ra ?

Vi không cần thiết và rất nguy hại cho nội bộ đối với TC.

1.- Xáo trộn Kinh Tế to lớn sẽ đưa đến xuất hiện « sứ quân » vì v/đ xã hội và tự trị ở các vùng giầu mạnh như : Quảng Đông – Shanghai…. đang có mầm móng tự trị. Kinh nghiệm : Vì kinh tế sụp đổ Liên Số đã sanh hơn 10 nuớc độc lập và Đảng CS Nga đã tan rã.

2.- Mỹ, Âu Châu, Nhật, Đại Hàn, Á Châu, Úc Châu …. sẽ có phản ứng Quân sự hoặc … sẽ phong tỏa kinh tế thì TC sẽ đi đến chết đói và nội loạn (implosion). Trên bản đồ của FAO (báo Le Monde) (Food and Agriculture Organization of the United Nations) về nạn đói sắp tới có tên TC.

3.- Khả năng Quân sự TC (con voi) quá thừa so với VNCS (con nhái) nhưng quá thuờng đối với thế giới, khác với tuyên truyền TC.

4.- Một nhà lãnh đạo TC đã hăm dọa các nuớc tân tiến : " TC sẵn sàng thả ra thế giới 300 triệu dân Trung Hoa .....". Vì lý do « Nhân quyền », Kinh tế, Xã hội … các nuớc trên sẽ không bao giờ có điều kiện để giải quyết, thì họ phải lo bảo vệ Chính quyền và Đảng CS tại TC để tránh đại nạn này. Để có qua có lại qua sự đóng góp trên TC để họ tha hồ khai thác dân Tầu. Ngoài ra còn lý do đã nêu lên bởi Staline : « Dân phe phẩy lúc nào cũng sẵn sàng bán giây để treo cổ chính bản thân họ »

C.- Phuơng pháp bành truớng TC như sao ?

1.- Qua Đảng CSVN : Ngày nay phe CSVN bán nuớc với chiêu bài (nào CS Đệ Tam Quốc Tế - nào Tuơng thông lý tuởng – nào Tuơng đồng văn hóa – nào Tuơng quan định mệnh v. v.... ) đã quá ro rệt và bỉ ổi : họ đang đàn áp tàn nhẫn nguời Việt chống xâm lăng TC. Tại sao lại có thái độ này đuợc ? Sự tự phỉ nhổ, lại phỉ nhổ lên ông bà, tổ tiên của cả dân tộc Việt không nhục sao ?Những nguời Việt yêu nuớc (một số Đảng viên các cấp nằm trong Nhà Nuớc, Quân Đội, Công An, cán bộ, dân chúng .....) trong và ngoài nuớc, chúng ta cần phải làm gì ? Đây là hiểm họa mất nuớc diệt vong : mồ mả tổ tiên, ông bà , cha mẹ........ sẽ bị TC quật lên để lấy chỗ nuôi heo, gà..... Nếu chúng ta can đảm cùng có phản ứng mạnh dạn thì "sự bán nuớc Việt sẽ phải chấm dứt".

2.- Áp lưc Quân Sự TC gia tăng thuờng xuyên lung lạc tinh thần dân Việt

3.- Áp lực Kinh Tế : Tiền giả - đòi nợ chiến tranh - chuyển hàng mục đích phá Kinh Tế VN - không để VN khai thác tài nguyên trên biển và những biện pháp bỉ ổi khác…


4.- Áp lực nhân sự. TC đang ào ạt chuyển nguời qua Việt, Miên, Lào … Một nhà học gỉa Lào vừa than : " Nuớc Lào đang trở thành Tây Tạng thứ hai", đại họa này còn nặng nề hơn nữa ở VN.


5.- Thủ đoạn « tầm gửi lấn cành » - Cây tầm gửi (plante parasite) khi đã nhập vào cây khác thì hút nhưạ để sống rồi lan qua cành khác không bao giờ ngừng……- : Lời hứa toàn vẹn lãnh thổ VN của Tổng Thống Bush với Thủ Tuớng Nguyễn Tiến Dũng không bao gìơ thi hành đuợc truớc Công Pháp Quốc Tế.Lý do. CSVN chính thức chuyển nhuợng cho TC : Đất, Đảo, Hải phận, Bờ biển ……mở cửa biên giới … Đâu có sự cuỡng đoạt bằng quân sự….. đây chỉ là kết quả bang giao giữa 2 quốc gia Độc Lập - Tự Do cùng nằm trong LHQ theo đúng Công Pháp Quốc Tế.


6.- TC đang lấn đất, tuớc đoạt Kinh Tế, lũng đoạn chủ quyền, cài nguời trong cả Trung Ương Đảng CSVN. Còn đâu ở VN các danh từ : Chủ quyền Quốc gia – Dân quyền – Nhân quyền. Dân Việt đang gián tiếp và trực tiếp thành nô lệ.\


7.- Bài học Liên Sô vẫn còn đó ( Tiệp Khắc - Ba Lan ….), chỉ cần Đảng CSVN yêu cầu thì quân TC sẽ tràn từ Phía Bắc Ải Nam Quan (đã cho TC), từ biển (đã cho TC : Bãi Tục Lãm thuộc tỉnh Quảng Ninh – Hoàng Sa - Truờng Sa ..) ……… họ sẽ lùa hàng triệu dân ( kẻ địch mà) đi truớc (đỡ đạn, xáo trộn …) tràn ngập hết hàng phòng thủ, quận, tỉnh v. v.Trong vòng 10 ngày là Quân TC đến đuợc Hà nô.i. Thế giới không ai trở tay ki.p. Truờng hợp Tây Tạng đã đuợc giải thích ngụy biện, ngang nguợc : « Tây Tạng và Trung Quốc đã là thuộc địa Mông Cổ » (nhà Nguyên) vì vậy ngày nay 2 nuớc này là một, đối với Mãn Thanh, Nội Mông cũng vâ.y.


8.- Tới giai đoạn không đảo nguợc đuợc nữa « le non retour ». Chính sách TC sẽ biến thực tế VN trở thành « huyện » TC với « thái thú địa phuơng » (CSVN) quản lý như tại các nuớc nạn nhân trên : Trăn nuốt mồi không bao giờ nhả. Đảng CSVN rồi cũng sẽ bị hủy diệt như ở Mãn châu, Nội Mông, Tây Tạng đúng như cácCụ thuờng nói : « Hết thỏ thì giết chó săn ».


9.- Đồng hóa vĩnh viễn dân Việt qua thời gian để VN trở thành nghèo mạt như các dân tộc này.


D.- Truớc hiểm họa khẩn truơng Mất Nuớc Diệt Vong, giải pháp của VN như thế nào ?


1.- Nếu Đảng CSVN cứ tiếp tục dâng hiến đất, các nguời Việt yêu nuớc không có phản ứng tuơng xứng thì chúng ta nên nhìn sự thật : Mỹ, Nhật, Âu Châu …… đuơng nhiên phải lo quyền lợi của chính họ truớc. Truớc sự việc này tuyên truyền chính trị của Đảng không còn nghĩa lý gì. Các Cụ đã nói : « Nhất sự bất tín, vạn sự bất tin » nay Đảng đang trở thành : « Vạn sự bất tín, nhất sự bất tin » .


2.- Trách nhiệm nguời Việt yêu nuớc.Mỗi chúng TA (hải ngoại, quần chúng, đảng phái chính trị, quân đội,..... đảng viên CS...) đều có nhiệm vụ truớc hiểm họa này. Qua bao nhiêu năm chiến tranh "củi đậu nấu đậu", đây là lúc phải có giải pháp cấp thời : vì quyền lợi đất nuớc, vì tồn vinh dân tộc chúng ta phải đi đến một quyết định chung.Chúng ta đều có sự khác biệt : tuổi tác, giải pháp, tham vọng, hiêu biết, chính trị, trình độ kiến thức ........ nên đến lúc hiểm họa tầy trời, các phe chống đối và Đảng viên yêu nuớc bất mãn vẫn chưa thoát đuợc sự nghi kỵ, khác biêt, phản đối lẫn nhau....nên chúng ta chưa bao giờ đi đến giải pháp nào cho đất nuớc : kẻ bán nuớc cứ tùy nghi bán nuớc, buôn dân và đán áp tàn bạo các nguời yêu nuớc. Đây là sỹ nhục cho toàn thể dân tộc Việt Nam : quỳ gối truớc kẻ địch, đạp trên đầu dân.


3.- Chận đứng thủ đoạn bành truớng TC qua LHQ vơi sự hổ trợ các nuớc trên Thế Giơi.Truớc việc xâm lăng TC, sự thật VN không đủ khả năng để tự giải quyết đuơ.c. Khi bất ổn xã hội trầm trọng, TC sẽ trở nên rất nguy hiểm cho chính dân Trung Hoa qua sự đàn áp sắt máu và để đánh lừa dân (thống nhất nhân tâm), họ sẽ xử dụng ép buộc và cưỡng bắch đối với VN (bọn lãnh đạo CSVN đã nằm trong tay họ!). Để bảo đảm « Độc Lập Tự Do » của đất nuớc, giải pháp hữu hiệu qua Liên Hiệp Quốc là Quy Chế TRUNG LẬP VĨNH VIỄN cho VN.Chúng ta thử tìm hiểu về giải pháp này.


Ị- Tóm luợc lịch sử về Trung Lâ.p.

Mục đích để tránh ngộ nhận và hiểu lầm về danh từ Trung Lập đã quá bị lạm dụng trong chiêu bài tuyên truyền chánh trị đấu tranh CS. Danh từ này (Neutralité) đuợc cả thế giới dùng, riêng VN thì luôn luôn tránh né thì làm sao ai hiểu đuợc chúng ta ? Các danh từ đuợc sáng tác chỉ có giá trị với nguời sáng tác mà thôi !


Ạ- Nuớc Thụy Điển - La SUÈDE.Chiến tranh giữa Napoléon Ier và Âu Châu đuợc kết thúc vào năm 1814, nhờ đó Thụy Điển đã có thời cơ trở thành Trung Lập (Neutralité occasionnelle)…… nghĩa là vào thời bình họ không tham gia các liên minh quân sự, và giữ thế Trung Lập vào thời chiếnVới lý do bảo toàn lãnh thổ Thụy Điển đã thi hành chính sách Trung Lập vũ trang dặt trên khả năng tự vệ của chính mình, do đó họ đã không gia nhập OTAN (Liên Minh Quân Sự phòng thủ Bắc Âu).Trung Lập của Thụy Điển đã đã đuợc thi hành nghiêm chỉnh qua Thế Chiên thứ nhất (1914 – 18) , Thế Chiến thư hai (1936-45) và Chiến Tranh Lạnh, cũng nhờ vậy Thụy Điển đã không bị tàn phá do Chiến Tranh lại kiếm bao nguồn lợi tức cho đất nuớc vì họ vẫn giao thuơng với mọi thành phần trong các cuộc chiến.Thể chế chính trị Thụy Điển : Dân Chủ trực tiếp (Démocratie directe) - Bầu trực tiếp là thuộc dân quyền (droit du citoyen).

B.- Nước THỤY SỸ - La Suisse.

Xưa kia THỤY SỸ nằm trong Liên Minh chống Napoléon Ier nhờ đó khi hết chiến tranh họ đuợc Đại Hội Nghị các nuớc liên minh (Congrès de Vienne en 1815) chấp thuận Quy Chế Trung Lập Vĩnh Viễn. Cho tới ngày nay văn kiện này vẫn đuợc thi hành, bảo vệ nền Trung Lập Vĩnh Viễn và toàn vẹn lãnh thổ của THỤY SỸ qua các Thế Chiến. Trong Hiến pháp THỤY SỸ, Quy Chế Trung Lập Vĩnh Viễn đã đuợc ghi rõ ràng :Điều 185 : (Le Conseil fédéral) Hội Nghị Liên Bang có thẩm quyền quyết định mọi hành động để bảo toàn lãnh thổ, Độc Lập và Trung Lập của THỤY SỸ .Điếu 173 : (L'Assemblée fédérale) Hội Đồng Liên Bang cũng có thẩm quyền như trên.Thể chế chính trị THỤY SỸ : Dân Chủ trực tiếp.C.- Nước ÁO – L’Autriche.Sau Đệ Nhị Thế Chiến Áo quốc đuợc đăt duới kiểm soát và sự đóng quân của Đồng Minh : L’URSS – les Etats Unis – la France – l’Angleterre. Để tránh mọi va chạm giữa 2 khối Đông và Tây các nuớc trên và Áo đã thực hiện Hiệp Ước Quốc Tế ngày 15 mai 1955 : Nuớc Áo đuợc Độc Lập và Dân Chủ, sau đó sẽ đi đến Trung Lập Thuờng Trực và Trung Lập vũ trang.Thể chế chính trị ÁO Quốc : Dân Chủ trực tiếp.Điều 9a trong Hiến Pháp Liên Bang Áo Quốc :Áo Quốc đặt trọng tâm vào bảo vệ toàn lãnh thổ của mình. Mục đích chính bảo toàn nền Độc Lập đối ngoại, chu toàn toàn vẹn lãnh thổ Liên Bang, đặc thù là tôn trong và gìn giữ nền Trung Lập thuờng trư.c.Qua điều kiện trên thể chế pháp lý, hành động liên đới, Tự Do Dân Chủ của Dân sẽ đuợc bảo toàn và thi hành truớc mọi xâm luợc ngoại bang.


IỊ- QUY CHẾ TRUNG LẬP VĨNH VIỄN VN.


Qua tóm luợc lịch sử Trung Lập :Để đạt thể chế Trung Lập (1814) :

1.- Thụy Điển đã dựa vào chiến thắng Liên Minh chống Napoléon Ier –

2.- Áo Quốc dựa vào 4 cuờng quốc đang chiếm đóng le 15 mai 1955 –

3.- THỤY SỸ cũng dựa vào Đồng Minh chiến thắng (Congrès de Vienne en 1815).So với các nuớc trên VN nay là 1 nuớc Độc Lập và thành viên không thuờng trực của Hội Đồng Bảo An LHQ. Qua đó VN không cần qua các đuờng lối kể trên, tự do sữa đổi Hiến Pháp để trở thành 1 nuớc Trung Lập Vĩnh Viễn vì đó là nguyên tắc cơ bản tuyệt đối về Chủ Quyền Quốc Gia Độc Lập, Tự Do thành viên HĐ BA LHQ dựa theo nguyên lý cơ bản của lập hiến chế độ (le principe de la constitutionnalité).Truớc sự bành truớng tàn bạo TC, VN cần có giải pháp cấp thời hữu hiệu : (Statut) Quy Chế Trung Lập Vĩnh Viễn trong Hiến Pháp không trái lại Công Ước Quốc tế nghĩa là :

1.- Không tham gia liên minh Quân Sự vào thời bình cũng như thời chiến để tránh bị lôi cuốn vào mọi xung đột tuơng lai.

2.- Thành lập Thể Chế Trung Lập Vũ Trang để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và Quy chế Trung Lập Vỉnh viễn của mình. Nhiệm vụ chính của Quân Đội là tự bảo vệ đất nuớc.

3.- Giao thuơng công bằng với mọi quốc gia khi xẩy ra xung đô.t. Vào thời bình VN sẽ hoàn toàn Tự Do vô hạn chế về ngoại giao và ngoại thuơng với toàn Thế Giới.

4.- Quy Chế Trung Lập Vĩnh Viễn của VN sẽ đuợc chính thức thừa nhận trong Hiến chuơng Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Khi các nuớc thành viên LHQ thừa nhận Quy Chế Trung Lập Vĩnh Viễn, họ sẽ phải tôn trọng và bảo vệ VN truớc mọi đe dọa ngoại bang.Thể chế chính trị Việt Nam : Dân Chủ trực tiếp.


Ạ- An Ninh Việt Nam.

Truớc đe dọa Kinh Tế, xâm phạm lãnh thổ và bành truớng Quân Sự TC, VN cần phải dựa vào Công Pháp Quốc Tế (LHQ) và đóng góp của Thế Giới để tự vệ truớc hiểm họa ngoại xâm.Ý thức đuợc hiểm họa bành truớng TC, Nhật và Hoa Kỳ vừa qua đã ký kết Hiệp Ước Liên Minh Quân Sự ngày 01.05.06 : Thành lập Cơ Quan Chỉ Huy Quân Sự Chung Mỹ Nhật để bảo vệ vùng biển Nam Hàn và eo biển Đài Loan nghĩa là Đài Loan.Là nạn nhân chính thật của TC, CSVN lại chỉ có phản ứng ngụy tạo ? ! Tại sao ? Các Đảng viên yêu nuớc đâu cả ? Quý vị đã chấp nhận "lưu xú vạn niên" hay sao ? !Đây là đất nuớc của tổ tiên để lại, là tuơng lai cho hàng hàng lớp lớp bao nhiêu thế hệ trẻ sau này. Ai trong chúng ta sẽ có khả năng hiểu nổi tình trạng này ?B.- Quy Chế Trung Lập Vĩnh Viễn VN.Trên bình diện chính trị toàn cầu, đã đến lúc cả Thế Giới nhận thấy tầm mức cực kỳ quan trọng của Quy Chế Trung Lập Vĩnh Viễn VN, mặc dù là nuớc nhỏ bé, nghèo nàn lạc hậu vì sai lầm chính trị. Truớc sự bành truớng Quân Sự TC (expansionnisme chinois) trên đất, đảo, biển, đuờng giao thông …. trên toàn biển Đông, VN đang trở thành hàng phòng thủ tối quan trọng cho cả Đông Nam Á và thế giới.Vì lý do trên, vì công pháp quốc tế, Thế Giới sẽ phải ủng hộ Chủ quyền VN về Quy chế Trung Lập và nền Ngoại Giao Trung Lâ.p. Đây cũng là nguyện vọng « Độc Lập Tự Do » của đại đa số nguời Việt trọng mọi thành phần (quân, dân, cán bộ, việt kiều, đảng phái v. v.

…).Quy Chế Trung Lập Vĩnh Viễn VN sẽ đem lại Hòa Bình trên toàn cõi Đông Nam Á và đối nội sẽ đứa đến phát triển Kinh Tế với sự Hợp tác giữa mọi thành phần chính trị và nguời Việt trong và ngoài nuớc. Đây là tuơng lai huy hoàng cho đất nuớc và hạnh phúc cho toàn dân.Quy Chế Trung Lập Vĩnh Viễn sẽ đuợc ghi vào Hiến Pháp : Ngoại Giao Trung Lập – Thể Chế Trung Lập chính trị (régime politique de neutralité) trong nuớc : Dân Chủ Trực Tiếp có nghỉa rằng tất cả mọi xu huớng chính trị, tất cả tôn giáo, tất cả công dân và sắc tộc, tôn trọng luật pháp VN và luật phát Quốc Tế, đều đuợc chính thức thành lập đảng phái hoạt động chính trị.C.- Luật Pháp VN và Luật Pháp Quốc Tế.


Đặt trên cơ bản Thể Chế Dân Chủ Trực Tiếp và để tránh mọi biến thể chính trị trong tuơng lai, VN (cũng như Thụy Sỹ) thi hành nguyên tắc như sau :** Truớc thay đổi thuờng xuyên vì sự toàn cầu hóa, để thi hành Quy Chế Trung Lập Vĩnh Viễn của mình, VN luôn luôn chấp nhận mọi Luật Pháp Quốc Tế hiện hành và mọi sữa đổi trong tuơng lai, và sẽ ghi vào nền Luật Pháp VN Trung Lập như đã đuợc định nghĩa nói ở trên.** Luật Pháp Quốc Tế đuơng nhiên đuợc chuyển vào Luật Pháp VN không cần qua văn kiện chính thức đặc biệt nào cả. (*)


D.- Tiên quyết Luật Pháp Quốc Tế.

Đây là nguyên tắc pháp lý tránh các lạm dụng sau này sửa đổi Luật Pháp VN do các đảng phái.Để bảo đảm Quy Chế Trung Lập Pháp Lý Vĩnh Viễn, mọi Luật Pháp mới hay mọi sữa đổi phải tôn trọng triệt để (sine qua non) 3 điều kiện sau đây ( theo kinh nghiệm Thụy Sỹ) :


1.- Sự Tiên quyết (la primauté) Luật Pháp Quốc Tế …. nghĩa là khi đuợc hình thành Luật Pháp VN không được vuợt qua Luật Pháp Quốc Tế (*).

2.- Sự Tất đúng (l’infaillibilité) Luật Pháp Quốc Tế …. nghĩa là mọi dự án Luật Pháp VN lúc nào cũng phải tôn trọng Luật Pháp Quốc Tế.

3.- Không có sự ngoại lệ vì Quy Chế TL VV VN đuợc thành lập duới sự bảo trợ LHQ để giữ gìn toàn vẹn tổ quốc về mặt đối ngoại và đối nội là Dân Chủ Trực Tiếp, Tự Do, Hạnh Phúc của toàn Dân.(*) Sự Tiên quyết Luật Pháp Liên Bang Âu Châu (Union Européenne) đối với các nuớc thành viên : Luật Pháp Liên Bang Âu Châu phải đuợc ưu tiên tôn trọng và sẽ đuợc chuyển vào Luật Pháp của mỗi Nuớc thành viên.Quy Chế Trung Lập Vĩnh Viễn VN đuợc ghi trong Hiến Pháp sẽ đuợc chính thức thừa nhận trong Hiến Chuơng Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.Kết luận : Quy chế Trung Lập Vĩnh Viễn VN sẽ Chận đứng Hiểm Họa bành truớng TC.Nếu VN tiến đến Thể Chế Dân Chủ Trực Tiếp, việc gì sẽ xẩy ra sau đó đối với xã hội mới ? Tôi không dám đi sâu hơn nữa, vì thật ra cái « thay đổi mới » sẽ xây dựng trên tàn dư của xã hội cũ sụp đổ. Mọi việc sẽ trở nên khá phức tạp : pháp chế, quy chế, phong tục, tập quán…… phần nào sẽ còn lại, phần nào sẽ tan biến ? Đây sẽ là cuộc cách mạng toàn diện về : chính trị, luật pháp, kinh tế, xã hội, tư tuởng, nhân sinh, ngôn luận……cùng lúc sẽ có cái hay và không hay lan tràn khắp nơi, chúng ta không tìm thấy trong lịch sử truờng hợp sẽ xẩy ra ở VN.Đây là trách nhiệm chung của toàn thể Dân Việt : cũng có kẻ thờ ơ, cũng có nguời lợi dụng vì Quyền Lợi cá nhân hoặc Đảng phái, cũng xẩy ra không ít « lưu xú vạn niên »……và cũng sẽ nhiều « công thành danh toại », cũng nhiều danh nhân trở nên « lưu danh thiên cổ ».

Ông Talleyrand (Charles Maurice de), nhà ngoại giao lừng danh đã cứu nuớc Pháp khỏi tan rã sau thất bại của Napoléon Ier, đã nói : « Mỗi dân tộc đều đúng với lịch sử của chính họ».Tất nhiên Chúng ta có thể tin rằng : Tuơng lai Đất Nuớc, Hạnh Phúc Nhân dân sẽ hoàn toàn nằm trong tay nguời Việt ; nhưng truớc mắt chúng ta sẽ có kẻõ mạnh nguời yếu, nguời giầu kẻ nghèo, nguời dại kẻ khôn ….sự công bằng tuyệt đối sẽ không bao giờ có hoặc chỉ có trong tuyên truyền chính trị láo phét, bịp bợm hoặc sẽ đưa đến cuỡng bách, nô lệ …. như vào thời CS trên thế giới.Theo lịch sử nhân loại, tôi tin rằng : tất cả phe nhóm, đảng phái……tôn giáo dựa theo « giai cấp » chỉ có mục đích lôi kéo kẻ khác vì Quyền Lợi để duy trì độc tài, độc đoán….sẽ đi đến tan vỡ và tàn lu.i.

Paris tháng Giêng năm 2009

TRỊNH KhảiỦy Ban Vận Động Quy Chế Trung Lập Vĩnh Viễn cho Việt Nam

Président : Vũ Quốc Thúc

==

No comments: