Tuesday, July 6, 2010

THANH THANH * THƠ SONG NGỮ

thơ song-ngữ XIN MỘT NỤ CƯỜI

Saturday, July 3, 2010 9:44 AM
To:
undisclosed-recipients

XIN MỘT NỤ CƯỜI

Chỉ một ngày thôi không gặp em

Ðã nghe sầu lắng tận trong tim

Ba năm tôi sống đời cây cỏ

Chỉ một ngày thôi... vạn nỗi niềm!

Em đến đời tôi, cơn bão tố

Trào lên u uất những ngàn xưa

Ðời tôi, tôi đã quên rồi đấy

Sao nỡ, em vào gợi giấc mơ!

Giấc mộng đời nào không chợt tỉnh

Tôi nghe đau xót tự bây giờ

Em đến rồi đi tôi biết thế

Mà sao mê đắm mối duyên hờ!

Thôi cũng đành thôi, giấc mộng đời

Dù cho giây phút cũng đành thôi

Em đi, tôi sẽ vào miên viễn

Khoảnh khắc yêu em cũng đủ rồi!

Chiều nay tôi đến tìm em nhé!

Xin hãy cho tôi một nụ cười

Tôi sẽ ôm em vào giấc ngủ

Thiên thu, tôi sẽ mãi yêu người...

YÊN BÌNH

GRANT ME A SMILE

Unable to see you for just one day

Suffices to lade my heart with sorrow.

I had lived a rubbish life for many years,

Until one day: much grief for the morrow.

You came into my existence as a gale

For far-off melancholy to surge.

I had already forgotten my karma;

You had the heart to fancy you me to urge!

Which dreamers don't later wake up?

I have felt anguish from now on rise high.

You arrived then you left, I knew it; but

Why I got infatuated with this fleeting tie!

I will content myself with life's vision

Although in a twinkling I consent to.

You break off, I will go into eternity;

A short moment is enough to love you.

Let me come to see you this evening!

And please grant me a smile, however!

I will embrace into my sleep my dearest

Whom I will still cherish forever...

Translation by THANH-THANH

www.Thanh-Thanh.com

No comments: