Sunday, August 22, 2010

GS. TRƯƠNG BỬU LÂM


Xin hân-hạnh giới-thiệu


A STORY OF VIETNAM

của Giáo Sư

TRƯƠNG BỬU LÂM

Năm 1958, Tiến sĩ Trương BỬu Lâm làm Giám Đốc Viện Khảo Cổ Saigon. Cùng trong khoảng này, ông là giáo-sư Sử-Học tại Đại Học Văn Khoa và Đại Học Sư Phạm Saigon. Ông cũng là giáo sư thỉnh giảng tại Đại Học Huế. Sau đó it lâu, ông ra dạy học ở ngoại quốc thì giáo sư Nguyễn Khắc Kham thay ông làm giáo đốc Viện Viện Khảo Cổ Saigòn. Ở Mỹ, ông dạy môn Sử tại Viện Đại-Học Hawaii trong nhiều năm.


A Story of Viet Nam ghi lại lịch-sử nước Việt-Nam từ đời Lạc Long Quân cho đến đầu thế-kỷ 21.

Tác-giả muốn giúp những thanh/thiếu-niên gốc Việt lớn lên ở nước ngoài, quen đọc sách báo tiếng Anh, hiểu biết thêm về quá-khứ Việt-Nam qua mọi thời-đại. Đồng-thời với các biến-cố chính-trị & quân-sự, sách này còn là một quyển “tự điển” văn-học mỹ-thuật với những bài thơ hay, những lời nói đẹp, những điển cố, những giai thoại văn chương, những chuyện cổ tích, những câu ca dao, tục ngữ, cũng như những công trình mỹ thuật của người xưa, mà họ được nghe người nhà nói tới hằng ngày.

Quý độc-giả lớn tuổi cũng có thể dùng sách này để khuyến-khích con em tìm hiểu các đặc-điểm nêu trên của nguồn cội Việt-Nam qua tác-phẩm tiếng Anh trong-sáng dễ hiểu này. Sách dày 370 trang, khổ 5.5”x8.5”, có 45 tranh ảnh, với bìa trắng có 5 hình minh-họa của Trương Lục, Phạm Ngọc Điệp, Đình Quân, Bùi Suối Hoa, Đinh Thị Thắm Poong, và một di-bản châu-phê có ấn son từ triều vua Tự Đức.

Phần dưới đây là các chương trong sách này, quý vị có thể bấm vào link để đọc sách.

Quý vị nào muốn đọc vài đoạn trích từ “A Story of Việt Nam”

hay muốn đặt phiếu mua sách, xin bấm vào địa chỉ sau đây:
http://www.astoryofvietnam.com>A Story of Vietnam by Truong Buu Lam

Search this site

a-story-of-vietnam

This is to introduceA S T O R Y O F
VIỆT NAM


by Trương Bửu Lâm


This work retraces the history of Vietnam from its legendary origins to 2008.

The paperback is published simultaneously by

The Editions Thanh Cao, Honolulu, Hawaii, ISBN: 978-0-615-36573-2.

XII+368 pages, 5.5 X 8.5, 45 Black and White Illustrations. Index, and by

Outskirts Press Inc., Denver, Colorado, ISBN: 978-1-4327-5020-6.

XII+372 pages, 6 X 9, 45 Black and White Illustrations. Index.

The Editions Thanh Cao also publish a PDF file of the same text

except that the 45 illustrations are in colors.

To give you an idea about what this work is like, I shall put hereinafter

short excerpts from each of the ten chapters. You are welcome to leave your

comments.

If you wanted to purchase either of the paperbacks or the PDF File, click

this link or go to the sidebar on the left of this page and click the Purchase

word. It will bring you to the Purchase page which will give you all the

information you need in order to place your order.About the pictures on the cover:


From left to right and from top down:


Marcelino Trương Lực: Reading a Page of History. With permission of the

artist.

Phạm Ngọc Điệp: The Shape of Vietnam. With permission of the artist.

Memorial dated the 11th day of the 11th year of the reign of Emperor Tự

Đức (1858), showing the emperor's annotation in vermilion ( Tri Đạo Liễu: I

Know It) and his personal seal. Author's collection.


Đinh Quân: Evening. 1998. Lacquer and mixed media on board 40x55 cm.

Courtesy of Thavibu Gallery, Bangkok, Thailand.


Bùi Suối Hoa: Chèo Theater. With permission of the artist.


Đinh Thị Thắm Poong: Stream. With permission of the artist and of Art

Vietnam Gallery, Hanoi, Vietnam.
I would appreciate it highly if you could leave your comments in the space

below.

THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR ATTENTION

No comments: