Tuesday, October 19, 2010

THƠ NGUYỄN KHÔIGỬI NHÀ VĂN NHÌN VỀ CỐ QUẬN
Gửi : Phạm Ngọc Khánh
( Tặng : Lê Hoài Nam )

Lời dẫn : Trước thềm Đại hội Hội Nhà Văn Việt Nam (khoảng 1000 hội viên họp ở Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc vào ngày 4-8-2010) trên trang Web "lethieunhon.com" có bài " Lê Hoài Nam nhìn về cố Quận mưa bay" của Phạm Ngọc Khánh...NK đọc xong có lời "Thảo luận" viết dưới bài đó như sau :

*1-Nhà văn công việc là viết văn
Làm "Quan Văn nghệ" 17 năm !
-bị "hót" đi rồi còn hậm hực
Chắc muốn làm "Quan" đến từ trần ?

*2-Ở ta ai chả thích làm "Quan"
tha hồ cưỡi cổ lũ "thường dân"
Ăn trên ngồi trốc xơi bổng lộc
Ghế ít đít nhiều...luôn khởi "tranh"...

*3-Mèng nhất là ghế "Quan văn nghệ "
-Còn hơn "Cửu vạn" với "Ôsin"
một lần "cơ cấu" bao năm "hưởng"
Báo nhà-chủ bút tha hồ "in"...

*4-Vấn nạn Văn thơ lạm phát đầy
Viết "Lề bên phải" cứ là "bay"...
Buồn cho khi "đứt"-"Ô dù" hết (1)
Nhìn về Cố Quận mũi cay cay...
Hà Nội 27-7-2010
Nguyễn Khôi
------
(1) theo cách nói của Nhà thơ Đỗ Hoàng và Ngô Minh thì "Hội viên Hội nhà văn Việt Nam thuộc dạng "Anh là Nhà thơ Nhà nước" sống và viết "đi theo quyền lực"...No comments: