Sunday, April 10, 2011

KHUYẾT DANH * THƠ TRÀO PHÚNGĐỌC BÁO


Hôm qua, đọc báo thấy
uống bia có hại cho sức khoẻ,
thế là bỏ uống bia.

Hôm qua, đọc báo thấy
hút thuốc có hại cho sức khoẻ,
thế là bỏ hút thuốc.

Hôm qua, đọc báo thấy
ăn bánh bao có nhân làm từ giấy carton,
thế là bỏ ăn bánh bao.

Hôm qua, đọc báo thấy
ăn nước tương có chất gây ung thư,
thế là bỏ ăn nước tương.

Hôm nay, đọc báo thấy
sex có hại cho sức khoẻ,
thế là bỏ …
đọc báo...


No comments: