Wednesday, June 15, 2011

THƠ NHẠC TRÀO LỘNG



Em Ngày Xưa... Em Ngày Nay

Ngày xưa mái tóc buông lơi ,
Bây giờ sợi rụng sợi rơi đầy nhà .


Ngày xưa da trắng nõn nà ,
Bây giờ da đã trổ hoa .... đồi mồi .

Ngày xưa miệng cười thật tươi ,
Bây giờ móm xọm rụng mười cái răng .

Ngày xưa mặt sáng như trăng ,
Bây giờ xám xịt như vầng mây đen,

Ngày xưa yểu điệu như tiên
Bây giờ lẹt đẹt như con vịt bầu .

Ngày xưa chum chúm núm cau ,
Bây giờ lỏng thỏng như bầu trên cây .

Ngày xưa nhựa sống căng đầy ,
Bây giờ vắt mãi bẩy ngày cũng không .

Ngày xưa thắt đáy lưng ong ,
Bây giờ to bụng còn mông phẳng lờ .

Ngày xưa rậm rạp cỏ mơ ,
Bây giờ thưa cứng tưa hồ rễ tre .

Ngày xưa ăn nói dễ nghe ,
Bây giờ cẳn nhẳn chua lè khó ưa ..

Ngày xưa thích được mây mưa ,
Bây giờ hạn hán hết ưa tù tì

Ngày xưa thường sánh vai đi ,
Bây giờ chỉ thích năm ì ...xem phim...

Ngày xưa nhớ nhau đi tìm,
Bây giờ mặc kệ ...con chim mất dzồi.


Em Ngày Xưa



Em Ngày Nay



Villager with conical hat, Ben Tre. Vietnam

No comments: