Monday, October 17, 2011

VƯỜN HOA NHẬT BẢN

Vườn hoa Nhật Bản đẹp nhất thế giới

St



Vườn hoa Nhật Bản đẹp nhất thế giới không phải ờ Kinh Đô, cũng không phải ở Đông Kinh mà ở Yasugi một tỉnh nhỏ trong quận Shimane phiá Tây Nhật Bản.

Xin mời gia đình Sao Mai cùng dạo vườn Nhật cho tâm hồn được thanh thản ....


Hình ảnh




Hình ảnh




Hình ảnh




Hình ảnh




Hình ảnh




Hình ảnh




Hình ảnh




Hình ảnh




Hình ảnh




Hình ảnh




Hình ảnh




Hình ảnh




Hình ảnh




Hình ảnh




Hình ảnh




Hình ảnh




Hình ảnh




Hình ảnh




Hình ảnh

_________________
Nhẫn một tí, gió im sóng bặt,
Lùi một bước, biển lặng trời trong (HTTH)


Đầu trang

No comments: