Wednesday, December 14, 2011

GIA HỘI * HỒ HỮU TƯỜNG VÀ ĐỆ TAM THẾ CHIẾN

HỒ HỮU TƯỜNG VÀ ĐỆ TAM THẾ CHIẾN
GIA HỘI

Ông Hồ Hữu Tường là một danh nhân miền Nam ta . Tôi không dám nói ông là danh nhân cả nước Việt ta vì tôi biết mấy ông Bắc Việt cho miền Nam tòan là ngu si, dốt nát, chỉ có dân Bắc Việt là đỉnh cao trí tuệ, thành thử trong tự điển danh nhân của họ không có tên Hồ Hữu Tường, Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm, Huỳnh Phú Sổ...

Hôm trước, tôi được một người bạn tặng cho quyển Tận Thế và hội Long Hoa, trong đó Vương Kim có nói đến ở phần chót hai người là cô Trúc Lâm và ông Hồ Hữu Tường.
Tôi đã thuật chuyện cô Trúc Lâm là một Việt Cộng nằm vùng giả dạng tín hữu Cao Đài , Hòa Hảo, giả giọng tiên tri nói về Hội Long Hoa và Tận Thế là để che mắt thiên hạ. Ông Vương Kim đã lầm, một số tín hữu Cao Đài và Hòa Hảo đã lầm. Ôi! Tri nhân tri diện bất tri tâm!

Ông Vương Kim viết rằng ông Hồ Hữu Tường chủ trương Tân Xuân Thu nhưng bị Tam Ich và Thiếu Sơn chỉ trích ông là
“ một nhà học giả đương khủng hoảng về tinh thần”. Nói như vậy là Thiếu Sơn (2) bảo Hồ Hữu Tường điên! Điên mới tuyên bố từ bỏ Marx! Đó là vì Tam Ich và Thiếu Sơn theo cộng sản trong khi Hồ Hữu Tường tuyên bố từ bỏ Marxism.

Tại miền Nam trước 1975, có vài tay thân cộng lên tiếng chỉ trích Hồ Hữu Tường. Thật ra, ông Hồ Hữu Tường có manh tâm dùng thuyết mẹ con bà Ngọc Hân thoát khỏi đao kiếm Gia Long để chứng minh ông thuộc dòng Quang Trung. Nếu là nhà sử học thì thuyết của ông không đứng vững, mà về chính trị thì ông quả là một tay chính trị ấu trĩ và học đòi bá đạo để
lừa đối nhân dân. Ông Vương Kim khen ngợi Hồ Hữu Tường là một nhà bác học, nhưng ông cũng nói ông Hồ ưa dùng lối văn trào phúng viết úp mở, nửa hư nửa thiệt?

Ông Vương Kim cho biết ý kiến của ông Hồ Hữu Tường về hạ nguyên của các tôn giáo là hù dọa thiên hạ:

Thời Hạ nguơn là một thời đen tối cho loài người.Người, lòng nuôi đầy ác ý, tranh giành mà bóc lột nhau, giành nhau mà chém giết nhau.Kẻ giẫm lên xương máu của phần đông để lập sự nghiệp của mình, thì được thế nhân ca tụng là anh hung, vĩ nhân.Bao nhiêu óc sáng suốt đều bị lợi dụng để chế tạo các khí giới tàn sát lẫn nhau, đưa nhân loại dần dần đến cảnh tận thế. Nhưng các tôn giáo chỉ muốn đem cảnh “ tận thế” mà dọa loài người, cho họ sợ sự trừng phạt của Trời đất mà theo các giáo điều.Các tôn giáo quên rằng: trời đất xoay vần, hết năm cũ sang năm mới, thì cảnh đông qua xuân tới là dĩ nhiên.Vậy nên hạ nguơn có dứt rồi thì một thượng nguơn khác sẽ đến.Ấy là đổi dời.Lý trời là vậy đó.

Ông tin có thế chiến thứ ba. Ông mượn lời sư Hồng Hạc đàm luận với Tả Quân và các vị sư khác:

-Ngài nói văn minh Âu Tây đuổi theo cái lợi thì biết dựa vào đâu mà bảo rằng bảy nước ấy lại phân thành hai khối? Bởi là chiến tranh toàn diện, nên sức tàn phá của nó mãnh liệt không ngần.Không có một địa hạt nào tránh khỏi sự tiêu diệt.Giữa các nước, thì nước nầy diệt nước kia bằng những khí giới lạ lung, nguy hiểm.Trong một nước thì đoàn thể nầy chống với đoàn thể kia một cách quyết liệt chẳng kể mạng người, chẳng động lòng nhân.Hễ khác đảng phái thì dầu cho anh em, chồng vợ, cha con cũng không dung nữa.Bao nhiêu thâm tình đều xóa bỏ, chỉ nghe mạng lịnh của đảng phái mà thôi.Rốt cuộc mọi người đều phải đau đớn khổ sở vì không biết làm sao mà dung hòa ý, tình, lý của mình với mạng lịnh khắt khe của đoàn thể.Không lúc nào con người thấy mình bị một ách quá nặng nề như thế!

Ông cho rằng thế chiến xảy ra giữa hai khối Nga và Mỹ. Thế chiến ba xài bom nguyên tử, hạt nhân gây nên nạn hồng thủy. Hồng thủy ở đây là nước sôi do bom nguyên tử tạo thành khiến Âu Mỹ, Ngà tiêu tan hết, duy Việt Nam tồn tại:

Bây giờ chú thử tính lại xem con đường nào là đường chiến lược của cuộc giao thông của đôi bên? Ta sắp hai giả thuyết, một là Nga lấn thế mà công kích, hai là Mỹ thừa sức mà tràn tới. Nếu Nga muốn công kích Mỹ hay là Mỹ đánh Nga thì con đường gần hơn hết là con đường hàng không vòng trên Bắc cực.

Thế là các nước ở nửa trên bị dội bom, bom thường, bom nguyên tử, bom vi trùng mà bị tàn phá cả. Anh nói như vậy rõ lắm! tôi thấy bên Tàu thế giới thì Gia nã đại, Hiệp chủng quốc, còn bên Cựu thế giới thì cả Âu Châu.Tây bá lợi á, Nhựt bổn và miền Bắc nước Tàu sẽ bị tàn phá không thua gì một cuộc tận thế. Còn nếu lục quân của Nga muốn tấn công Mỹ thì phải noi theo ba đường -Con đường phía Tây là phải tràn qua nước Đức, Pháp, Y pha nho, Bắc phi để tiến tới Tây phi và Nam phi, vì hai chỗ nầy sang qua Nam Mỹ gần hơn để rồi đó đánh lên Bắc Mỹ. -Con đường phía Đông là từ Tây bá lợi á đánh tan Nhựt bổn để đổ sang A lát Ka, rồi đánh sang Gia nã đại và Huê kỳ.

-Con đường phía Nam là tấn công Ấn Độ rồi từ đó đánh sang qua Úc châu để sang qua Nam Mỹ nữa. Và con đường chiến luợc của Mỹ cũng chỉ là ba con đường ấy thôi... .


Thì tất nhiên chiến trường là hai chỗ ấy.Nga thì bọc phía Bắc cực, Mỹ thì lo Nam Mỹ, còn Anh thì lo Nam Phi.Vậy cuộc chiến tranh nguyên tử tàn khốc sẽ diễn ở Nam cực và Bắc cực, mỗi bên toan phá hủy căn cứ của đối phương. Mỗi bên sẽ ném nhiều bom nguyên tử mà không hạn chế được…Sức nóng của bom nguyên tử làm nước đá kia chảy ra, sôi lên thành hơi nước nóng và có một trận lụt khổng lồ, một trận lụt nước sôi từ Nam cực và Bắc cực tràn về miền Xích đạo. Người ta muốn làm gì để ngăn trận lụt nước sôi do nước đá ở Bắc cực và Nam cực chảy ra mà sôi sùn sụt ấy cũng không được, bởi sức nổ chuyền của nguyên tử chạy cũng không kịp nữa.

Nếu đó chẳng phải là trận Đại Hồng Thủy, chớ còn gì nữa mà là trận Đại Hồng Thủy bằng nước sôi.Nếu vậy thì nhơn loại bị tiêu diệt hết sao?Hay có phương gì tránh nạn lụt nước sôi ấy? Ông Tường cho biết rằng: Ở Nam Mỹ châu và Bắc Mỹ châu, người ta giành nhau mà chạy đến cái eo đất nhỏ xíu ở giữa.Nội cái đứng không cũng đủ chật đất rồi còn chỗ đâu cày cấy có lúa mà ăn? Tránh nạn phỏng nước sôi thì cũng bị nạn đói.

Còn ở Âu châu thì hết đường mà chạy. . . Chung qui lại, chỉ có Đông Nam Á châu của ta là Miến điện, Xiêm la, Việt Nam, miền Nam nước Tàu là thoát được cái nạn lụt khổng lồ ấy.


Trước hết, ông đem khoa học phủ định lời lẽ các tôn giáo về tận thế, ông cho là các tôn giáo hù dọa. Đúng là có một số tôn giáo như thế . Tháng 10-2011 trước đây, có ông mục sư cho rằng tuần lễ cuối tháng 10 sẽ tận thế, Califoirnia sẽ ngập nước mà chết ráo,Ngày đó vẫn không thấy, ông bảo thượng đế hoãn lại tuần sau. Tuần sau, thế giới bình an và vị mục sư cũng an bình.. .

Ôi, Tôn giáo thì phải nghiêm chỉnh sao phải dối trá như thế?Hù dọa như thế để lấy tín đồ ư?Tôn giáo là tự do, đừng bắt buộc hay hùa dọa, lửa đảo làm trái ý thượng đế từ bi, và công minh. Nhưng việc tận thế cũng có thể xảy ra, vì cuộc đời vô thường, có sinh tất có tử, có thành tất có hoại. Thiên hạ muốn hòa bình nhưng chiến tranh, bão lụt, sóng thần, động đất xảy ra luôn. Tận thế có thể xảy ra. Loài người có thể chết ráo hoặc chết một phần, quả đất bị hủy diệt hoàn toàn hay một phần.

Một ngày nào đó trái đất đụng phải một khối thiên thạch hay đụng phải một hành tinh khác thì chúng ta sẽ không còn một ai! Cái vấn đề quan trọng là cái vị đạo sư thấy thật, nói thật hay tưởng tượng, hoặc nói vu vơ cho có vẻ bậc tiên tri. Các bậc tiên tri thì ở tôn giáo nào cũng có, nhưng trong đời ma quỷ này, ai là bậc chân nhân? bậc tiên tri cứu rỗi nhân loại?

Ông phủ nhận ngày tận thế và lời tiên tri nhưng sau đó ông lại mượn lời Tả quân để nói về tiên tri tận thế, và ông, ông khoe là khi ông ra Bắc, đến làng Cổ Nhuế lượm được quyển Thiên Cơ. Vậy là ông tự mâu thuẫn.

Thứ hai là vấn đề chiến tranh thứ ba. Ông Hồ sống trong khoảng 1945-55 chiến tranh lạnh giữa Nga Mỹ cho nên ông đoán Nga Mỹ sẽ gây ra thế chiến ba. Cách tính bản đồ hành quân của Nga Mỹ theo dự đoán của ông, không biết các nhà quân sự nghĩ sao? Nhưng ông quên mất là năm 1956, Khrutchev hạ bệ Stalin, chủ trương sống chung hòa bình thì Mỹ bèn hội nghị bí mật với Liên Xô, rồi hội nghị bí mật với Trung Quốc, bỏ chiến tranh lạnh để giao thương. Mỹ không còn lo Nga và Trung Cộng tấn công Mỹ nên rút lui khỏi Việt Nam và Đông Nam Á. Có thể từ 54-63, ông Hồ Hữu Tường ở trong tù, không biết tình hình thế giới, nhưng sau 1964, ông ra tù, ông phải rõ lúc này tình hình Trung Sô nghiêm trọng hơn là Nga Mỹ. Và sau 1999, Liên Xô Đông Âu sụp đổ. Rất tiếc là lúc này, ông Hồ đã nằm yên dưới ba tấc đất.

Ngày nay, thế trận chuyển khác. Giữa Trung Cộng và Mỹ có thể sẽ xảy ra thư hùng và Việt Miên Lào, Ấn Độ sẽ tan hoang chứ không bình an như ông Hồ đã nghĩ. Còn Nga thì sao?Nay đế quốc Nga đang muốn sống lại nhưng có lẽ Nga sẽ " tọa sơn quan hổ đấu", nghĩa là đứng ngoài. Nếu Trung Cộng thắng, Nga sẽ cướp lại Đông Âu, Alaska,. Nếu Trung Cộng bại, Nga sẽ chiếm Mãn châu.. .
.Nga sẽ nhường cho Hoa Mỹ thượng đài để họ làm khán giả, ngồi giữa bán vũ khi lấy tiền bỏ túi!

Khi viết Tương Lai Văn Hóa Việt Nam, Phi Lạc sang Tàu.. . là khi vừa chấm dứt thế chiến hai, chuyển qua chiến tranh lạnh Nga Mỹ. Ông Hồ không nhìn thấy thời đại Hồ Cẩm Đào Trung Quốc vẽ bản đồ lưỡi bò, xâm chiếm Việt Nam và uy hiếp Mỹ và thế giới cho nên ông không thấy được tương lai. Phải là bậc tiên tri đại tài mới có cái nhìn xuyên thế kỷ.

____

Chú thích
(1). Tam Ich (1915-1972) tên là Lê Nguyên Tiệp, là người xã Ngọc Đường, phủ Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Cha ông là cử nhân Lê Nguyên Phong. Ông dạy học, viết báo, soạn nhiều tiểu luận, phê bình văn và triết học tại Saigon khoảng 1945 theo chiều hường cộng sản duy vật. . Khoảng 1955, ông cùng Thiên Giang Trần Kim Bảng, Thê Húc, Thiếu Sơn, Nguyễn Đức Quỳnh, Triều Sơn lập nhóm Chân Trời Mới tại Saigon xiển dương chủ nghĩa cộng sản., Ông dạy Đại Học Vạn Hạnh. Sau nghe tin từ những người đồng hương như cụ Hồng Liên Lê Xuân Giáo vượt tuyến cho biết thân phụ bị đấu tố mà chết, ông thấy đau đớn vì ông đã đi theo Cộng sản trong khi cộng sản giết hại cha ông, em ông theo cộng sản giết cha ông!Ông đã dùng dây treo cổ và đứng lên các sách Marxit của ông tại nhà riêng số 563/74 đường Phan Đình Phùng, Sài Gòn, hưởng dương 57 tuổi.

(2). Thiếu Sơn (1908 - 1978) tên thật là Hoàng Sĩ Quý, sinh tại Hải Dương. Năm 1927, tốt nghiệp thành chung, ông vào Gia Định làm công chức sở Bưu điện, bắt đầu viết cho tạp chí Nam Phong và sau này còn viết cho nhiều báo khác nữa, như: Tiểu thuyết thứ Bảy, Đại Việt tạp chí, Nam Kỳ tuần báo... Năm 1945, tham gia Đảng Xã hội Pháp SFIO. Năm 1947 đến 1949, Thiếu Sơn hoạt động chống chính quyền miền Nam,
Vì vậy, ông bị chính quyền bắt giam cho đến năm 1960. Năm 1968, ông tham gia Liên minh “Dân tộc, Dân chủ, Hòa bình”, năm 1972 thì bị chính quyền do Nguyễn Văn Thiệu lãnh đạo bắt đi tù tận ngoài Côn Đảo. Năm 1973, ông được tự do tại Lộc Ninh, nhờ thỏa thuận “trao trả tù binh” giữa các bên . Thiếu Sơn trở ra Bắc rồi sang Pháp để vận động Việt kiều ủng hộ cuộc kháng chiến chống Mỹ. Cuối năm 1975, ông trở về nước, đoàn tụ với gia đình. Tuy đau yếu luôn, nhưng ông vẫn viết bài cho báo Đại đoàn kết và Sài Gòn giải phóng, cho đến khi ông bị tai biến mạch máu não rồi qua đời tại Saion, thọ 70 tuổi.

No comments: