Tuesday, January 31, 2012

THƠ SƠN TRUNG


Đoàn Văn Vươn

Việt KhangTAY ĐÀN TAY SÚNG
Tặng Việt Khang và Đoàn Văn Vươn

Muôn đời cuồn cuộn giòng Cửu Long giang,
Đôi bờ xanh xanh, sông nước mênh mang.
Đây hồn Phan Thanh Giản và Nguyễn Tri Phương
Câu thơ hiếu trung, ngọn bút Nguyễn Đình Chiểu.
Đã đi vào tiếng hát Việt Khang.
Lời ca mênh mang như giòng Cửu Long giang.
Lời ca thiết tha, tiếng hát trầm thống.
Tổ quốc ta đâu? Ta không thể cúi đầu !
Nếu ươn hèn, đất nước ta sẽ ra sao?
Anh là ai?Sao bán nước cho giặc Tàu?
Anh là ai?Sao phản bội đồng bào?
Toàn dân ta hãy đoàn kết cùng nhau.
Theo chân Quang Trung Nguyễn Huệ
Kéo đại quân ra Hà Nội giải phóng quê hương

Muôn đời cuồn cuộn sóng nưóc sông Hồng
Đôi bờ mênh mông, tinh thần bất khuất.
Đây muôn đời con cháu Lạc Long,
Theo gương Trần Hưng Đạo tiêu diệt quân Mông.
Theo chân Lê Lợi giết sạch giặc Minh
Bao nhiêu năm cúi đầu trước bọn gian ác
Nay dũng sĩ Đoàn Văn Vươn
Đã dùng nõ thần An Dương vương
Từng loạt đạn nổ vang
Bắn vào bọn bán nước
Và lũ xâm lược
Trận chiến hôm nay đã mở màn,
Chúng ta hãy oai hùng tiến bước
Chống quân xâm lược, bảo vệ quê hương

Tay súng tay đàn
Chúng ta hiên ngang
Đi vào trận tuyến
Để giành chiến thắng ngày mai.

Sơn Trung
1-2-2012No comments: