Friday, April 20, 2012

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI
Có kẻ lập-luận rằng chính Phật-Giáo tranh-đấu lật đổ Đệ Nhất Cộng Hòa rồi lại tiếp-tục tranh-dấu dưới thời Đệ Nhị Cộng Hòa, đưa đến mất nước vào Ngày 30 Tháng 4 Năm 1975 [sic].

Lê Xuân Nhuận đã sưu-tập được một số sự-kiện & tài-liệu lịch-sử, chứng-minh rằng vụ sụp đổ của VNCH vào Tháng Tư Đen năm 1975 không phải là do Phật Giáo gây nên, mà do một thế-lực khác, không chỉ ở trong phạm-vi quốc-gia mà cả ở trên bình-diện quốc-tế, suốt từ 1968 cho đến 1975 (không kể Do-Thái, Trung-Cộng, Hoa-Kỳ).khổ 5.5”x8.5”

Tại Nam Cali: Nhà sách Tự Lực Tại Bắc Cali: Các Nhà sách Hương Giang & Tự Do Trong Hoa-Kỳ: Gửi 20USD (bao luôn cước-phí) đến Loc Le 1707 Webster Street Alameda, CA 94501-2135No comments: