Sunday, April 22, 2012

MỸ & VIỆT NAM

  
  ‘Mỹ không bỏ qua vấn đề nhân quyền VN’

Cập nhật: 09:48 GMT - chủ nhật, 22 tháng 4, 2012
Dân biểu Mc Govern tiếp phái đoàn của người Mỹ gốc Việt vận động cho nhân quyền

Chính phủ Hoa Kỳ nói họ ý thức rất rõ những quan ngại của cộng đồng người Việt về vấn đề nhân quyền của Việt Nam
Bộ ngoại giao Hoa Kỳ đã có phản hồi chính thức đối với thỉnh nguyện của cộng đồng người Việt tại Mỹ về vấn đề nhân quyền của Chính phủ Việt Nam.
Phản hồi này, được trang web của Nhà Trắng đăng tải, do ông Michael Posner, trợ lý ngoại trưởng phụ trách dân chủ, nhân quyền và lao động, đứng tên.

‘Cấu phần quan trọng’

No comments: