Wednesday, May 2, 2012

LỜI KÊU GỌI

Nhóm Yêu nước 
Trần Quốc Tuấn
Tháng giêng năm Nhâm Thìn
2012  Thân ái gửi Bà Con người Việt !

  Nhóm Yêu nước Trần Quốc Tuấn là tổ chức tình nguyện của một số người Việt tâm huyết với Đất nước và Dân tộc. Nhóm chúng tôi được thành lập với mục đích liên kết các cộng đồng người Việt trong nước và ngoài nước, cùng nhau xây dựng một mặt trận chung, cùng nhau bảo vệ Đất nước và Dân tộc trước thảm họa xâm lăng của Trung Quốc.
  Sự nghiệp lớn lao này cần có sự hưởng ứng của đông đảo bà con người Việt trên toàn thế giới. Hội Nghị Diên Hồng 2012 nhịp cầu cho các cộng đồng người Việt đến với nhau và cùng hướng tới mục tiêu chung,
Trước mắt, xin bà con chuyển thông điệp „Hãy cứu  Đất nước và Dân tộc Việt Nam“ tới mọi người Việt trong nước và ngoài nước, để cùng biết được những âm mưu thâm độc của kẻ thù và cùng nhau giữ nước.

Tồn tại và hoạt động trong lòng một chế độ độc tài tàn bạo, chúng tôi chưa thể công khai danh tính các thành viên của nhóm . Điều kiện thông tin từ quốc nội hết sức hạn chế, mong được Bà con hải ngoại hỗ trợ.
  Để chuyển được thông điệp tới tay người trong nước mà không bị kiểm duyệt, biện pháp tốt nhất là gửi bằng thư dán tem bưu điện, ngoài bao thư không có biểu hiện gì khác thường. Cần gửi tới các cơ quan chính phủ, cán bộ các cấp, các ngành, cán bộ quân đội và công an từ thấp đến cao. Nhiều người còn biết rất ít về âm mưu của kẻ thù. Khi mọi người cùng biết và cùng nghĩ đến thảm họa mất nước, thảm họa diệt chủng, sẽ cùng tìm đến nhau, sẽ xuất hiện những nhân tố có sức mạnh kỳ diệu đưa đất nước thoát khỏi cơn hiểm nghèo.
  Bà con có thể dịch thông điệp này ra các ngôn ngữ khác, đưa lên các báo chí trong nước và ngoài nước, chuyển tới các bạn bè và quan chức các nước để tìm sự hỗ trợ.

Tiếp theo thông điệp này chúng tôi sẽ công bố nhiều bài viết khác để chuyển tới bà con những thông tin cần thiết. Bà con cũng có thể gửi cho chúng tôi những bài viết, những thông tin, những bản dịch thông điệp này qua các ngôn ngữ khác, những ý kiến trao đổi về việc đoàn kết dân tộc và cuộc đấu tranh giữ nước thiêng liêng của chúng ta qua địa chỉ Email hoinghidienhong2012@gmail.com
  Chúng tôi chân thành cảm ơn mọi sự ủng hộ của bà con.
  Chúng tôi nguyện đem hết sức mình để cùng bà con gìn giữ mãi mãi nền độc lập của Tổ Quốc Việt Nam thân yêu.

CHÚNG TA NHẤT ĐỊNH THẮNG
TỔ QUỐC VIỆT NAM MUÔN NĂM
DÂN TỘC VIỆT NAM MUÔN NĂMNo comments: