Sunday, June 17, 2012

CA DAO MỚI


CA DAO MỚI

Lâm tặc nhiều tiền là Đoàn Nguyên Đức
Gia đình trí thức là Ngô Bảo Châu
Anh dũng sống lâu là Võ Nguyên Giáp
Ngồi họp hay ngáp là Bác Đỗ Mười
Tiếp dân hay cười là Nguyễn Minh Triết
Đấu tranh quyết liệt là Lê Khả Phiêu
Tham nhũng làm liều là Cậu Y Tá
Con người trí trá là Nguyễn Sinh Hùng
Ăn nói lừng khừng là Tô Huy Rứa
Không bộ nào chứa là Nguyễn Thiện Nhân
Vì gái quên thân là Nông Đức Mạnh
Thức thời phù thịnh là chị Hải Truyền
Miệng lưỡi dịu mềm là Vương Đình Huệ
Thiểu năng trí tuệ là Đinh La Thăng
Phát biểu lăng nhăng là Phạm Vũ Luận

"Tàu lạ” nó cứ tung hoành
Biển Đông ngang dọc nó hành ngư dân
Bắt đóng tiền chuộc cái thân
Hảisản nó lấy, nó dần thẳng tay
Tàu ngầm cùng với tàu bay
Oai hùng một cõi … bó tay … tàu này
Ngư trường bám biển xưa nay
Bây giờ “tàu lạ” múa may cướp ngày!


Xe đang ngon trớn bon bon
 Bất thần phụt cháy chẳng nguyên cớ gì
Bao ngành chép chép, ghi ghi
Các nhà “pha lọc” tức thì nhúng tay
Phân phân, tích tích đến nay
Họp báo công bố cái này: ... “bó tay”!
Người dân góp ý thật hay:
Nó cháy do lửa “bó tay” nỗi gì!

No comments: