Tuesday, July 10, 2012

NHÂN NHÂN THẾ GIỚI VÀ CỘNG SẢN

Những Nhân Vật Nổi Danh Thế Giới khẵng dịnh Về Cộng Sản

TT Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố:
"Đừng nghe những gì cs nói
Hãy nhìn những gì cs làm"
_______________________________


No comments: