Saturday, September 1, 2012

ĐiÊU KHẮC GỖ BẰNG CƯA MÁYVới khúc cây và cái cưa máy trong tay, người điêu khắc gia có thể tạo ra những tác phẩm nghệ thuật độc đáo.
Điêu khắc trên gỗ bằng cưa máy ở Tennessee, Hoa Kỳ

 Và dưới đây là những tác phẩm đã được hoàn thành - tuyệt đẹp vì tỉ mỉ!Wow! Đây mới thật sự là nghệ thuật điêu khắc!


 

No comments: