Wednesday, October 24, 2012

TÂM CHÁNH * TỰ TRỌNG CỦA VIỆT CỘNG

Ông Sáu Dân nói về người đứng đầu: “biết tự trọng, có phẩm chất, có văn hóa”

Tư liệu của Tâm Chánh
 

Tâm Chánh: “Ông già”, một số anh em vẫn nói về ông như thế, sau khi ông Sáu Dân đã hồi hưu. Ông róng riết làm một người cộng sản vì dân vì nước ngay cả khi nhiều tâm huyết chưa được chính các đồng chí của mình chấp nhận. Ông có thói quen chuẩn bị cẩn thận ý kiến mình trên những tờ giấy nhỏ hoặc trong một quyển tập học trò rồi chia sẻ nó với những người ông “rủ” viết bài.  Mẫu ghi chép dưới đây của ông là một phần chuẩn bị như vậy. Lần đó, ông muốn phát biểu vấn đề chịu trách nhiệm của người đứng đầu trong cơ chế về trách nhiệm “bùng nhùng” của ta. Ý ông rất quyết liệt, ngay cả trong khi chưa rành mạch về cơ chế, thì người đứng đầu phải “có trách nhiệm và trách nhiệm cao với dân với nước”. Với ông, người đứng đầu “biết tự trọng, có phẩm chất, có văn hóa”  phải có ý thức trách nhiệm cao đó  chứ không “chia phần” thiếu sót với cơ chế.
Một trang ghi chép của ông Sáu
 “Qua theo dõi hoạt động của QH họp phiên thứ 9 khóa XI, các vị đại biểu của dân quan tâm – cũng là sự quan tâm của cử tri chung quanh 3 vấn đề tham nhũng, lãng phí và trách nhiệm về quản lý nhà nước được đặt ra nghiêm túc. Một bên đòi hỏi giải trình, một bên giải trình…
Không khí thảo luận cởi mở của 2 phía, tôi cho là khá tốt bởi sau ĐH lần thứ X của Đảng, đánh dấu khởi đầu tiếp nối phát huy dân chủ cơ quan quyền lực của Dân, đáng mừng.
Với tư cách là người đảng viên cộng sản, công dân – cử tri tôi xin góp thêm khía cạnh mà cả 2 phía đã thảo luận khá thẳng thắng như nói trên. Chung quanh “ quyền với trách nhiệm và chịu trách nhiệm” với “ cơ chế quản lý và bổ nhiệm cán bộ”
-          Trước tôi muốn nói về cơ chế đang được vận hành về quản lý và quyền bổ nhiệm. Tôi rất đồng tình với với ý kiến có nhiều hạn chế về chịu trách nhiệm, cần phải được sửa đổi (chuyện sắp tới thuộc về Đảng cần nghiên cứu).      
Song tôi lại không tán thành lên chia phần thiếu sót của những người đứng đầu        các cơ quan chức năng đổ cho cơ chế, bởi lẽ chúng ta đã nhận biết cơ chế này, ta đã nhận phần trách nhiệm trước QH, trước Đảng phân công. Gần như lúc bấy giờ không có ai phần nàn về cơ chế cũng gần như không có ai thoái thác bởi do cơ chế, còn có phần “vui mừng” nhận lấy trách nhiệm ( hầu hết tôi biết là như vậy ). Nếu có đ/c UVTƯ nào, quan chức nào được đề cử vào chức vụ Bộ trưởng mà thoái thác lượng khả năng mình và sự ràng buộc của cơ chế – Đảng ép, QH bắt buộc phải làm, tôi đề nghị có thể có mức độ châm chước. Còn không thì sao, xin “lãnh đủ” đó là nghiêm túc, đó là biết tự trọng, có phẩm chất và có văn hóa. Để đủ công bằng và sòng phẳng cơ quan chọn lựa, đề cử cán bộ thuộc cấp Đảng quản lý cũng phải có trách nhiệm nghiêm túc.
-          Có thể có ý kiến rằng, tôi là đ/viên là TWUV Đảng phân công tôi phải chấp hành, đó là nguyên tắc chung cho mọi người đ/v hông được đòi hỏi, thoái thác những nơi khó khăn kể cả nguy hiểm. Nhưng khi phân công cấp Đảng quản lý bao giơ cũng hỏi ý kiến của cán bộ đ/v được phân công. Một số trường hợp có những cán bộ được trình bày không dám nhận trọng trách tự thấy khả năng mình không đảm trách, có cán bộ nói thật với tôi không dám ở MN xin đi tập kết…( Đoạn này ông Kiệt diễn giải lại ví dụ trong thời chiến tranh ở miền Nam mà ông là người phụ trách – NG )
-          Kiểu “bùng nhùng” như không ai chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm không cụ thể, không rõ. Nếu được rành mạch hơn nữa càng tốt, song ở đây chủ yếu là có trách nhiệm và trách nhiệm cao đối với dân với nước, đồng tiền bát gạo là mồ hôi nước mắt của dân, của vay mượn là dân phải trả. Bộ máy thì đông như kiến, phương tiện đi lại, ăn ở đâu đâu cũng có, cách trở ngày càng xa đối với các công trình hàng 100 hàng ngàn tỷ”
 ( Tâm Chánh ghi lại nguyên bản viết tay của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt từ tư liệu cá nhân )
TC gửi cho QC

QUÊ CHOA

No comments: