Monday, November 19, 2012

LẠY TRỜI PHẬT VÀ CẢM TẠ TRỜI PHẬT

Đêm đêm khấn vái Phật Trời,
Cầu cho cha mẹ sống đời với con.


  
Lạy trời, lạy Phật cho tóc mau đài,
Bao giờ tóc chấm ngang vai,
Thì ta kết nghĩa thành hai vợ chồng.Lạy Trời, lạy Phật, lạy Vua
Để tôi sức khỏe tranh đua giữa đời.

 

Cầu trời cho nổi gió nồm,
Cho thuyền chúa Nguyễn thẳng buồm trẩy ra.


Lạy Trời mưa xuống
Lấy nước tôi uống
Lấy ruộng tôi cày
Lấy đầy bát cơm
Lấy rơm đun bếp
Lấy nếp nấu xôi
Lấy vôi ăn trầu
Lấy bậu về ôm
Lấy nơm đơm cá
Lấy rá vo gạo
Lấy dao thái thịt
Lấy liếp làm nhà
Lấy hoa về cúng
Lấy thúng đựng tiền
Lấy tiên làm vợ
Lấy chợ bán đồ
Lấy ngô nuôi lợn
Lấy bợm làm bè
Lấy ghe đánh cá
Lấy vá múc canh
Lấy hành xào thịt
Lấy vịt tiết canh
Lấy manh áo mới
Lấy trời chở che
Lấy mè rang muối
Lấy chuỗi trân châu
Lấy trâu đi cày
Lấy bầy trẻ con
Lấy hòn đá cuội
Lấy bụi chuối cau
Lấy màu nhuộm áo
Lấy đạo để theo
Lấy cheo đóng làng
Lấy hàng rau muống
Lạy trời mưa xuống...


 

"Người ta đi cấy lấy công
 Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề
Trông trời, trông đất, trông mây
Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm
Trông cho chân cứng đá mềm
Trời yên biển lặng mới yên tấm lòng"
 
 Ơn trời mưa nắng phải thì,
Nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu.
Công lênh chẳng quản bao lâu,
Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng
No comments: