Saturday, September 14, 2013

THƠ VƯƠNG TÂN


SỚM MAI 

Sau một đêm không ngủ
Tôi đi vào công viên thành phố
Trời xanh trên đỉnh ngọn cây
Ngồi đọc tờ báo sớm mai
Tám cái án tử hình
Nhửng bạn bè quen thuộc
Tôi không đợi buồn nhiều như thế
Buổi sớm mai lặng lẽ ra đi
Vương Tân[1958]

No comments: